Přehled pokrytí
 
LOKALITA UMÍSTNĚNÍ PŘÍPOJNÉHO BODU ORIENTAČNÍ POKRYTÍ SIGNÁLEM * TECHNOLOGIE POKRYTÍ
 

Z

L

Í

N

Zlín - Příluky Červánková, Nebeská, Pekárenská, Pod Mlýnem, Přístav, Pančava, Boněcko, Nad pramenem, Želechovická..... a další 5GHz
Centrum Centrum, Jižní Svahy-jih, Na Výsluní, Nivy, Štefániková ... a další Optika, UTP kabel, 5GHz
Podvesná V Podvesná IV - XVII, Morýsovy domy, Díly III ... a další 5GHz
Zálešná II Zálešná I - XII ... a další 5GHz
Lesní čtvrť - Příkrá Příkrá, Jižní Svahy-jih, Nivy ... a další 5GHz
Mladcová - čtvrť Fr. Bartoše Mokrá, Klabalská, čtvť Fr. Bartoše, Nadhumení,
Jižní Svahy-západ ... a další
5GHz
Mladcová - L. Košuta L. Košuta, Letná, Podhoří, Prštné ... a další 5GHz
 
LEGENDA:
 
* - Nejsou vypsány všechny lokality, jedná se pouze o orientační pokrytí, pro ověření dostupnosti nás prosím kontaktujte.
- Novinka